8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Doctor
Dr Suren Krishnan
OAM., FRACS ENT Specialist Otolaryngology

Bác sĩ Suren Krishnan tốt nghiệp Trường Y khoa Đại học Adelaide và là bác sĩ tai mũi họng, Bác sĩ phẫu thuật đầu và cổ được đào tạo trong Chương trình đào tạo tại Adelaide. Ông đã nhận được học bổng về Tai mũi họng, Phẫu thuật Đầu và Cổ từ Đại học Phẫu thuật Hoàng gia Australasian năm 1993 và là thành viên của Bệnh viện Radcliffe, Oxford, Vương quốc Anh vào năm 1994. Khi trở về từ Oxford, ông được bổ nhiệm làm Bác sĩ phẫu thuật tại Royal Royal Bệnh viện ở Adelaide, Nam Úc và trong thực hành tư nhân. Ông hiện là Chủ tịch của Khoa Tai mũi họng, Phẫu thuật Đầu và Cổ tại Bệnh viện Hoàng gia Adelaide.

Ông là một giám khảo về Tai mũi họng, Phẫu thuật Đầu và Cổ cho Đại học Phẫu thuật Hoàng gia Australasian và là Chủ tịch hiện tại của Tiểu ban Đầu và Cổ của Hiệp hội Tai mũi họng, Phẫu thuật Đầu và Cổ Úc và là Chủ tịch của Trưởng khoa Úc và New Zealand và Hội cổ năm 2007.

 • Clinical Associate Professor of Surgery – University of Adelaide.
 • 2008 – 2011: Visiting Professor – Sun Yat Sen University Cancer Centre, Guangzhou, People’s Republic Of China
 • 2007 – Present: Head of Unit – Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, Royal Adelaide Hospital, Adelaide South Australia.
 • 1995 – 2007: Senior Staff Specialist –  Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, Royal Adelaide Hospital, Adelaide South Australia.
 • 1995: Consultant Surgeon in Private Practice – Otolaryngology, Head & Neck Surgery.
  – Memorial Hospital, North Adelaide.
  – Central Districts Private Hospital, Elizabeth.
  – Wakefield Memorial Hospital, Adelaide.
  – Burnside War Memorial Hospital, Toorak Gardens.
 • 1994: Overseas Fellow / Clinical Lecturer – Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, Radcliffe Infirmary Oxford, United Kingdom.
 • 1993: Senior Registrar – Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, The Queen Elizabeth Hospital, South Australia.
 • 1989 – 1992: Advanced Trainee – Otolaryngology Head & Neck Surgery, South Australian Training Programme
  – Adelaide Childrens Hospital
  – The Queen Elizabeth Hospital
  – Flinders Medical Centre
 • 1988: General Surgical Registrar – Lyell MC EWIN Health Service, Elizabeth, South Australia.
 • 1986 – 1987: Basic Surgical Training, Royal Adelaide Hospital
 • 1985: General Practice – Salisbury, South Australia
 • 1984: Basic Surgical Training, Royal Adelaide Hospital
 • 1983: Internship, Royal Adelaide Hospital 
 1. 2003: LYMPHOSCINTIGRAPHY AND SENTINEL NODE MAPPING
  ANNUAL SCIENTIFIC MEETING
  ROYAL AUSTRALASIAN COLLEGE OF SURGEONS
  BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIA MAY 2003
 2. 2002: VOICE AND SWALLOWING OUTCOMES FROM PARTIAL LARYNGEAL SURGERY
  SYMPOSIUM OF THE AUSTRALIAN VOICE ASSOCIATION
  ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA NOVEMBER 2002
 3. 2001: LYMPHATIC MAPPING AND SENTINEL NODE BIOPSY IN THE PATIENT WITH ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA
  ANNUAL SCIENTIFIC MEETING
  ROYAL AUSTRALASIAN COLLEGE OF SURGEONS
  CANBERRA , AUSTRALIA MAY 2001
 4. 2000: QUALITY OF LIFE AFTER PARTIAL LARYNGECTOMY
  5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEAD & NECK SURGERY
  SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, U.S.A. JULY  2000
 5. 2000: ENDOSCOPIC LASER ASSISTED PARTIAL LARYNGECTOMY
  THE ROYAL ADELAIDE HOSPITAL EXPERIENCE
  ANNUAL SCIENTIFIC MEETING
  ROYAL AUSTRALASIAN COLLEGE OF SURGEONS
  MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA MAY 2001
 6. 1999: LASER LARYNGECTOMY
  OTOLARYNGOLOGY, HEAD & NECK NURSES GROUP
  4TH ANNUAL CONFERENCE, CANBERRA , AUSTRALIA.  MARCH 1999
 7. 1999: MINIMALLY INVASIVE PARTIAL LARYNGECTOMY – A MICROSCOPIC, ENDOSCOPIC LASER TECHNIQUE ANNUAL SCIENTIFIC MEETING
  ROYAL AUSTRALASIAN COLLEGE OF SURGEONS
  AUCKLAND, NEW ZEALAND, MAY 1999
 8. 1999: FUNCTION AND QUALITY OF LIFE FOLLOWING PARTIAL LARYNGECTOMY
  THE TENTH BRITISH ACADEMIC CONFERENCE IN OTOLARYNGOLOGY.
  CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM.  JULY 1999
 9. 1999: SUPRAGLOTTIC AND VERTICAL PARTIAL LARYNGECTOMY
  THE ROYAL ADELAIDE HOSPITAL EXPERIENCE
  THE 1999 OXFORD ALUMNUS MEETING,
  THE RADCLIFFE INFIRMARY, OXFORD, UNITED KINGDOM JULY 1999
 10. 1998: EVOLVING TECHNIQUES IN PARTIAL LARYNGECTOMY
  TRI NATIONAL CONGRESS IN OTO RHINO LARYNGOLOGY
  STELLENBOSCH, CAPETOWN, SOUTH AFRICA OCTOBER 1998.
 11. 1998: RETROPHARYNGEAL LYMPHNODE DISSECTION ANNUAL SCIENTIFIC MEETING ROYAL AUSTRALASIAN COLLEGE OF SURGEONS SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA MAY 1998
 12. 1998: ENDOSCOPIC PHARYNGEAL POUCH SURGERY ANNUAL SCIENTIFIC MEETING ROYAL AUSTRALASIAN COLLEGE OF SURGEONS SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA MAY 1998
 13. 1998: SUBMENTAL LIPOSUCTION FOR POST RADIATION LYMPHEDEMA ANNUAL SCIENTIFIC MEETING ROYAL AUSTRALASIAN COLLEGE OF SURGEONS SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA MAY 1998
 14. 1997: PARTIAL LARYNGECTOMY – EVOLVING SURGICAL CONCEPTS AND TECHNIQUESTHE ROYAL ADELAIDE HOSPITAL EXPERIENCE ANNUAL SCIENTIFIC MEETING ROYAL AUSTRALASIAN COLLEGE OF SURGEONS
  BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIA MAY 1997
 15. 1996: ENDOSCOPIC STAPLING OF PHARYNGEAL POUCHES
  ANNUAL GENERAL & SCIENTIFIC MEETING
  AUSTRALIAN SOCIETY OF OTOLARYNGOLOGY,
  HEAD & NECK SURGERY
  GOLD COAST, QUEENSLAND, AUSTRALIA. APRIL 1996
 16. 1995: DEEP LOBE PAROTID TUMOURS –
  THE ROYAL ADELAIDE HOSPITAL EXPERIENCE
  THE 1995 OXFORD ALUMNUS MEETING,
  THE RADCLIFFE INFIRMARY, OXFORD, UNITED KINGDOM JULY 1995
viVI
en_AUEN viVI