8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Doctor
Dr Simon Khoury
MBBS, B.Psych, FACD Dermatology

Bác sĩ Simon Khoury là một bác sĩ da liễu được đào tạo tại Úc. Anh ấy thực hành trong các lĩnh vực tư nhân và công cộng tại thành phố Adelaide. Ông giữ các vị trí chuyên gia nhân viên tại Trung tâm Y tế Flinder và Bệnh viện Queen Elizabeth, nơi ông giám sát các khoa da liễu và phẫu thuật phức tạp. Ông quan tâm đến da liễu nói chung nhưng cũng có một nghiên cứu và quan tâm thực tế về ung thư da và đồng chủ trì Dịch vụ cấy ghép da tại Trung tâm y tế Flinder. Ông là nhà phê bình cho Tạp chí Da liễu Úc và là giảng viên tại Đại học Flinder và tham gia đào tạo sinh viên y khoa, bác sĩ cơ sở và nhà đăng ký chuyên khoa. Tiến sĩ Khoury thường được yêu cầu đưa ra ý kiến thứ hai về các thách thức chẩn đoán và quản lý.

viVI
en_AUEN viVI