8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Doctor
Professor Justin La Brooy
MBBS, MRCP, MRACP, FRACP, MD, FRCP Infectious Diseases & General Medicine

Giáo sư Tiến sĩ Justin La Brooy là một chuyên gia được quốc tế công nhận trong các bệnh truyền nhiễm ở người trưởng thành.

Ông ấy có kỹ năng chăm sóc bệnh lao, Heb B, Hep C và những người khác.

Sự chăm sóc của Hep C đã trở nên khá thú vị với sự sẵn có của các phương pháp điều trị đang chữa khỏi phần lớn người mang mầm bệnh.

Ông có kinh nghiệm quốc tế với sự nghiệp kéo dài hơn 45 năm và đã đóng góp rất nhiều cho ngành y. Từ giảng dạy tại các trường đại học trên khắp nước Úc, đến giữ các vị trí cấp cao trong các tổ chức y tế trên khắp thế giới, Giáo sư La Brooy luôn đi đầu trong ngành y học. Ông đã đóng góp cho rất nhiều tạp chí y khoa và đã tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu trong ba thập kỷ qua.

1969: M.B.B.S. – University of Ceylon, Colombo
1972: M.R.C.P. – U.K.
1975: M.R.A.C.P.
1980: M.D. – University of Adelaide, Adelaide
1989: F.R.C.P. – U.K.

1969 – 1970: Cán bộ Nhà Y học Đa khoa và Phẫu thuật, Bệnh viện Đa khoa, Colombo.

1970 – 1972: Cán bộ cao cấp về Lão khoa, Bệnh ngực và Y học tổng quát ở Hoa Kỳ (Galashiels, Aylesbury, Kingston-on-Thames)

1972 – 1973: Nhà đăng ký Y học Đa khoa, Tập đoàn Bệnh viện Đại học King, London.

1973 – 1974: Welcome Foundation Research Fellow, Đơn vị y tế, Bệnh viện Đại học King, London.

1974 – 1993: Trong Khoa Y của Đại học Adelaide với một cuộc hẹn kết hợp tại Bệnh viện Hoàng gia Adelaide.

Khoa Y, Đại học Adelaide

 1. a) Giảng viên tạm thời
 2. b) Giảng viên
 3. c) Giảng viên cao cấp

Bệnh viện Hoàng gia Adelaide, Adelaide

 1. a) Bác sĩ thăm khám
 2. b) Bác sĩ thăm khám cao cấp
 3. c) Bác sĩ tiêu hóa
 4. d) Tư vấn về các bệnh truyền nhiễm
 5. e) Trưởng phòng truyền nhiễm

1981 – 1981: Giảng viên danh dự, Trường Y khoa Bệnh viện miễn phí Hoàng gia, Đại học London. (Ngày nghỉ phép).

1993 – 2000: Giáo sư Y khoa, Đại học Queensland, Trường lâm sàng Bắc Queensland
Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Townsville
Giám đốc bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Townsville

2000 – 2003: Giáo sư nền tảng, Đại học James Cook, QLD.
Chủ tịch, Viện Y học, Bệnh viện Townsville, Townsville

2003 – 2012: Giám đốc lâm sàng, Dịch vụ nội khoa, Bệnh viện Hoàng gia Adelaide, Adelaide
Tư vấn cao cấp về các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Hoàng gia Adelaide, Adelaide
Giáo sư Y khoa lâm sàng, Đại học Adelaide

Thành Viên Ủy Ban Hiện Tại

State Department of Health:

 • SASBAC (South Australian Sexually Transmissible Infection and Blood Borne Virus Advisory Committee)
Thành Viên Ủy Ban Trước Đây

Health:

 • RAH Infection Control Committee (Chairman 1984 – 1993)
 • RAH Research Review Committee
 • RAH Physicians’ Committee (Secretary 1983)
 • Medical Staff Society Executive
 • RAH / University of Adelaide Advisory Committee (1991 – 1993)
 • Townsville Hospital Executive (2001 – 2003)
 • Townsville Hospital Clinical Privileges Advisory Committee (Chair)
 • Townsville Hospital Infection Control Committee
 • South Australian Department of Health Hospital Access Task Force
 • SA Department of Health and CALHN “Improving outpatients” Steering group.
 • New RAH Planning Committe

 

University:

 • University of Adelaide Curriculum Committee (1988 – 93)
 • Faculty of Medicine Higher Degrees Committee (Chair)
 • North Queensland Clinical School Advisory Committee
 • North Queensland Clinical School Management Committee
 • University of Adelaide Curriculum Committee (2003 – 10)

 

National (College and Learned Societies):

 • Royal Australasian College of Physicians (RACP)
  Council Member
  Education Committee (Lead for CPD Adult Division)
 • RACP (Adult Division):
  Council Member Adult Division
  Registrar of Council (Adult Division)
  Therapeutics Advisory Committee
  Lead for CPD
 • Gastroenterological Society of Australia:
  Member – Regulatory Affairs Committee
  Member – Scientific Program Committee
  Chairman – Therapeutics & Investigations Advisory Committee
 • Internal Medicine Society of Australia and New Zealand:
  Council Member
 • Australasian Society of Infectious Diseases:
  Council Member
  Chairman, Scientific Programme Committee
  ASID/ACTM Meeting May 1999
 • Australasian College of Tropical Medicine:
  Executive Council Member
  Vice-President
  Chair Scientific Programme Committee
 • Australian Society for HIV Medicine:
  Council Member (Foundation Committee)
  Convenor South Australian branch
  Professional Affairs Committee
 • Norton R., Roberts B., Freeman M., Wilson M., Ashhurst-Smith C., Lock W., Brookes D., La Brooy J.T. (1998) Characterisation and Molecular typing of Burkholderia pseudomallei:  Are disease presentations of Melioidosis clonally related?  FEMS Immunology and Medical Microbiology 20, 37-44.
 • McBride W.J.H., Mullner H., La Brooy J.T., Wronski I. The 1993 dengue 2 epidemic in Charters Towers, North Queensland:  clinical features and public health aspects.  Epidemiology and Infection (1998) 121(1): 151-6.
 • McBride W.J.H., Mullner H., La Brooy J.T., Wronski I. (1998) The 1993 dengue 2 epidemic in North Queensland: a serosurvey and comparison of Hemagglutination inhibition with ELISA.  American Journal of Tropical Medicine and Hygeine 59(3): 457-61.
 • McBride W.J.H., Mullner H., Muller R., La Brooy J.T., Wronski I. (1998) Determinants of dengue 2 infection in residents of Charters Towers, Queensland, Australia.  American Journal of Epidemiology 148 (11): 1111 – 1116
 • Dyer J.R., Ketheesan N., Norton R.E., Ashhurst-Smith C.I.J., Keary P., La Brooy J.T. (1999) Disseminated Infection due to Nocardia transvalensis Coincident with Cryptococcus neoformans variety gattii Meningitis.  European Journal Clinical Microbiol Infectious Disease 18:587-590
 • Ramsay S.C., La Brooy J.T., Ketharanathan S., Matthiesson T. (1999) Assessment of the extent and activity of melioidosis with Technetium labelled leukocyte scanning.  Australian New Zealand Journal of Medicine 29: 739 – 740
 • Soden M.A.M., Vasudevan S., Coelen R., Hamlin G., Vasudevan H., Roberts M., La Brooy J.T. (2000) Detection of Viral Ribonucleic Acid and Histologic Analysis of Inflamed Synovium in Ross River Virus Infection.  Arthritis & Rheumatism 43:365-369
 • Leakey A., La Brooy J.T., Hirst R. (2000) The Ability of Helicobacter pylori to Activate Neutrophils is Determined by Factors other than H. pylori Neutrophil-Activating Protein.   Journal of Infectious Diseases 182:1749-1755
 • Ramsay S.C., La Brooy J.T., Norton R., Webb B. (2001) Demonstration of different patterns of musculoskeletal, soft tissue, and visceral involvement in melioidosis using 99Tcm stannous colloid white cell scanning. Nuclear Medicine Communications 22 (11): 1193-1199.
 • Ulett G.C., Currie B.J., Clair T.W., Mayo M., Ketheesan N., La Brooy J., Gal D., Norton R., Smith C.A., Barnes J.L., Warner J., Hirst R.G. (2001)  Burkholderia pseudomallei virulence:  Definition, stability and association with clonality.  Microbes and Infection 3 (8) : 621-631
 • Ramsay S.C., La Brooy J., Norton R., Webb B. (2001) Demonstration of different patterns of musculoskeletal, soft tissue and visceral involvement in melioidosis using 99mTc stannous colloid white cell scanning. Nuclear Medicine Communications 22 : 1193-1199
 • Leakey A., Hirst R., La Brooy J. (2001) A low molecular weight factor is a significant mediator of non-opsonic neutrophil activation by Helicobacter pylori.    Journal of Medical Microbiology 50 (9): 787-794
 • Ketheesan N., Barnes J.L., Ulett G.C., VanGessel H.J., Norton R.E., Hirst R.G., La Brooy J.T. (2002) Demonstration of a cell-mediated immune response in melioidosis.   Journal of Infectious Diseases 186, 286 -9
 • Ramsay S.C., Ketheesan N., Norton R., Watson A-M., La Brooy J. (2002) Peripheral blood lymphocyte subsets in acute human melioidosis.  Jnl. of Clin. Microbiol & Infect. Dis. 21, 566 – 68
 • Lymbury R.S., Olive, C., Powell, K.A., Good, M.F., Hirst, R.G., La Brooy, J., Ketheesan, N. (2003) Induction of Auto-immune valvulitis in Lewis rats following immunization with peptides from the conserved region of group A streptococcal M protein.  Journal of Autoimmunity 20, 211 – 217
 • Ketheesan N., Whiteman C., Malczewski A., Hirst R.G., La Brooy J.T. (2004) Immunomodulatory effect of cryopreservation on cord blood cells. Journal of Transfusion and Apheresis Science 30, 47 – 54
 • Ramsay S.C., Maggs J.A., Kethhesan N., Norton R., La Brooy J.T. (2005) Relative uptake of technetium 99m stannous colloid by neutrophils and monocytes is altered by gram-negative infection.  Nuclear Medicine & Biology 32 (1) 101 – 7
 • Ulett G.C., La Brooy J.T., Currie B.J., Barnes J.L., Ketheesan N.  (2005)  A model of immunity to Burkholderia pseudomallei: unique responses following immunizatioin and acute lethal infection.  Microbes & Infection 7 (11-12) 1263 – 75
 • Lazzaroni S.M., Barnes J.L., Williams N.L., Govan B.L., Norton R.E., La Brooy J.T., Ketheesan N. (2008) Seropositivity to Burkholderia pseudomallei does not reflect the development of cell medicated immunity.   Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 102 – 1: 71 – 75
 • Costello S.P., Tucker E.C., La Brooy J., Schoeman M.N., Andrews J.M. (2016) Establishing a Fecal Microbiota Transplant Service for the Treatment of Clostridium difficile  Clinical Infectious Diseases 62, 7, 918 – 914
viVI
en_AUEN viVI