8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Doctor
Dr Wilfrid Jaksic
MB BS FRACP FRCPA Oncology

Bác sĩ Jaksic tốt nghiệp Đại học Adelaide 1995. Sau khi thực tập tại Vương quốc Anh, ông đã hoàn thành khóa đào tạo sau đại học về Huyết học tại Bệnh viện Queen Elizabeth và Bệnh viện Hoàng gia / Viện Khoa học Y tế và Thú y.

Ông đã nhận được học bổng của Đại học Bác sĩ Hoàng gia Australasian (FRACP) năm 2003 và Học bổng của Trường Cao đẳng Bệnh học Hoàng gia Australasia (FRCPA) năm 2004.

Sau đó, bác sĩ Jaksic đã thực hiện một học bổng về bệnh đa u tủy tại Bệnh viện Princess Margaret, Toronto, Canada trước khi quay trở lại thực hành lâm sàng tại thành phố Adelaide.

Ông là một nhà nghiên cứu huyết học tư vấn tại Bệnh viện The Queen Elizabeth và là một nhà nghiên cứu huyết học tư vấn với các đối tác bệnh lý học của Adelaide.

Lĩnh vực quan tâm

  • U tủy
  • Ung thư hạch
  • Huyết học tổng quát
viVI
en_AUEN viVI