8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Doctor
PROFESSOR TIM PRICE
MBBS FRACP DHlthSc (Med) Oncology

Giáo sư Tim Price được đào tạo về ung thư y tế tại RAH và hoàn thành chương trình học bổng tiêu hóa tại Bệnh viện Hoàng gia Marsden và Viện nghiên cứu ung thư, London. Ông hiện là Trưởng phòng Nghiên cứu Ung thư lâm sàng và Trưởng Đơn vị Dịch vụ Ung thư và Huyết học kết hợp tại Bệnh viện Queen Elizabeth, Woodville. Ông cũng có các vị trí là Bác sĩ ung thư đến thăm tại Bệnh viện Calvary Bắc Adelaide, Bệnh viện Western Henley Beach và Dịch vụ Y tế Lyell McEwin. Ông là một giáo sư lâm sàng trong Khoa Y, tại Đại học Adelaide.

Giáo sư Price là thành viên của Hội đồng giám khảo quốc gia của Đại học bác sĩ hoàng gia và là người tham gia tích cực vào giảng dạy sinh viên, giáo dục sau đại học và nghiên cứu lâm sàng. Ông cũng là thành viên của một số ban cố vấn về ung thư đường tiêu hóa quốc tế và quốc gia và là Chủ tịch hiện tại của Nhóm Thử nghiệm Tiêu hóa Úc (AGITG). Ông cũng là Chủ tịch của Ủy ban Ung thư đại trực tràng NHMRC hiện tại và là thành viên hội đồng quản trị của Viện Ung thư đường tiêu hóa New Zealand.

Lĩnh vực quan tâm

  • Ung thư đường tiêu hóa
  • Khối u thần kinh
  • Ung thư vú
viVI
en_AUEN viVI