8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Doctor
Associate Professor Nick Murray
BM MS MA DPhil FRCP(Lon) FRACP Oncology

Bác sĩ Nick Murray đã lấy bằng đại học tại Đại học Cambridge trước khi hoàn thành nghiên cứu lâm sàng và sau đó là bằng nghiên cứu D.Phil tại Oxford. Bác sĩ Murray đã tiến hành đào tạo về ung thư y tế tại Auckland, New Zealand và Cambridge, Vương quốc Anh và là giảng viên cao cấp và cố vấn danh dự về ung thư y tế tại Đại học Southampton UK. Trong hơn 10 năm qua, bác sĩ Murray đã chuyên điều trị và nghiên cứu về ung thư vú và phụ khoa.

Bác sĩ Murray đang tích cực trong nghiên cứu ung thư vú. Ông là chủ tịch nghiên cứu ELIMINATE của Úc, xem xét các cách mới để điều trị ung thư vú về mặt y tế trước khi phẫu thuật và ông là thành viên của Ủy ban Cố vấn Khoa học của Nhóm Thử nghiệm Ung thư Vú Úc và New Zealand.

Lĩnh vực quan tâm

  • Ung thư vú
  • Ung thư phụ khoa
viVI
en_AUEN viVI