8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Adviser
Mike Wake
CEO
  • Đạt chứng nhận Financial Planner
  • Tốt nghiệp Cao đẳng Roseworthy (Đại học Adelaide)
  • Sở hữu và vận hành các trang trại ngũ cốc và cừu
  • Sở hữu và vận hành vườn nho, sản xuất rượu vang số lượng lớn
viVI
en_AUEN viVI