8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Adviser
Robert Parkyn
Phó Giáo Sư MB BS FRACS
  • Bộ môn Phẫu thuật, Đại học Adelaide.
  • Bác sĩ phẫu thuật thăm khám cao cấp và Giám đốc phẫu thuật nội tiết, Đơn vị phẫu thuật vú và nội tiết, Bệnh viện Queen Elizabeth, Adelaide.
  • Thành viên, Hiệp hội Phẫu thuật Nội tiết Quốc tế 1996.
  • Thành viên Hội đồng, Hiệp hội Phẫu thuật Nội tiết Quốc tế 2007-2013
  • Chủ tịch, tiểu ban INTEREST (Nhóm phẫu thuật nội tiết), Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật nội tiết quốc tế
viVI
en_AUEN viVI