8th Floor, Detech II Building, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay District - Hanoi City.
Adviser
Mitchell Simmons
SENIOR SOLICITOR
  • Luật sư cao cấp và đại lý di cư đã đăng ký cho MSM hợp pháp (MARN 1383008)
  • Thực hành duy nhất trong luật nhập cư từ năm 2013
  • Hỗ trợ trong tất cả các lĩnh vực từ các ứng dụng chính cho đến kháng cáo lên Tòa án tối cao, đặc biệt tập trung vào các vấn đề phức tạp và phát triển các lộ trình visa rõ ràng, thực dụng và hiệu quả
  • Được trao giải thưởng John Gibson AM cho Luật sư di cư trẻ tuổi của Úc năm 2018 bởi Hội đồng Luật pháp Úc
  • Lọt vào danh sách rút gọn của Hiệp hội Luật Nam Úc cho Giải thưởng Luật sư trẻ của năm 2018
  • Cung cấp đào tạo và hội thảo về một loạt các vấn đề thị thực phức tạp cho các đại lý di cư, cộng đồng và các nhóm ngành khác
viVI
en_AUEN viVI